dot 马克思主义学院2019级新生团员组织关系转接要求
发布日期:2019-06-06       信息来源:马克思主义学院
[下载附件] (右键选择“目标另存为...”下载) [下载附件] (右键选择“目标另存为...”下载)

马克思主义学院

2019级新生团员组织关系转接要求

 

关于团员组织关系转接事宜,请参阅以上附件

 

 

关闭